1400/06/21
فراخوان جذب شرکتها و واحدهای فناور
فراخوان جذب شرکتها و واحدهای فناور
1400/04/01
فراخوان سرمایه گزاری در حوزه گیاهان داروئی و طب سنتی
فراخوان سرمایه گزاری در حوزه گیاهان داروئی و طب سنتی
1400/03/23
نشست مشترک مدیران مرکز رشد و ارتباط با صنعت دانشگاه با بزرگترین هلدینگ استان
توانمندی‌های تخصصی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان می تواند پاسخگوی نیازهای صنعت باشد
1400/03/08
انعقاد تفاهم نامه
انعقاد تفاهم نامه با بنیاد برکت
1400/03/08
برگزاری رویداد اینوتکس
رویداد اینوتکس
1400/02/01
بازدید دکتر هاشمی از ساختمان جدید مرکز رشد
بازدید دکتر هاشمی از ساختمان جدید مرکز رشد
1400/02/01
بازدید دکتر سورنا ستاری از پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
بازدید دکتر سورنا ستاری از پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان