مراحل پذیرش مرکز رشد دانشگاه علوم پژشکی

1-درج فراخوان بر روي سايت مركز توسط كارشناس مركز

2-دريافت درخواست از متقاضي و انجام مصاحبه اوليه با وي

3-دريافت و بررسي مدارك توسط كارشناس مركز، تشكيل پرونده و تنظيم نامه "استعلام نياز، ضرورت اجرا و حمايت" و ارائه به مدير

4-ارزيابي علمي- تخصصي

5-برگزاري جلسه مشاوره، بررسي روند پذيرش و اطلاع‌رساني به متقاضي توسط مشاور جهت آماده‌سازي طرح براي ارائه در جلسه شورا

6-تشكيل جلسه توسط اعضاي شوراي فناوري و تصميم‌گيري درخصوص پذيرش واحد در دوره رشد مقدماتي

7-ابلاغ مصوبه پذيرش/ عدم پذيرش در دوره رشد مقدماتي

 


پذیرش

محتوای مرتبط