ایده فناورانه

ايده فناورانه
طرح يا ايده­ي بازار پسند (marketable) كه اجراي آن مبتني بر تحقيقات و فناوري باشد براي توليد و يا دستيابي به دانش فني به كار گرفته مي شود و محور فعاليت هاي علمي و اقتصادي واحدهاي فناوري است .


تعریف مفاهیم مرتبط

محتوای مرتبط