1399/10/06
ششمین همایش و فن بازار ملی سلامت
ششمین همایش و فن بازار ملی سلامت
ششمین همایش و فن بازار ملی سلامت با شعار: دانشگاه فناور در خدمت صلح، سلامت و توسعه، 6 و 7 بهمن 1399 به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی تهران و در بستر آنلاین دانشکده مجازی برگزار می شود
1399/10/03
وبینار : دانشگاهها ، موتورهای نوآوری و فناوری
دانشگاهها ، موتورهای نوآوری و فناوری
1399/10/03
مشاهده ویدئو ی معرفی فن بازار دانشگاه تهران
مشاهده ویدئو ی معرفی فن بازار دانشگاه تهران
1399/10/03
کارگاه غیر حضوری استاندارد ملی : ساختار و شیوه ی نگارش
کارگاه غیر حضوری استاندارد ملی : ساختار و شیوه ی نگارش
1399/09/23
اطلاعیه آمادگی دفتر فن بازار منطقه ای سیستان و بلوچستان
اطلاعیه آمادگی دفتر فن بازار منطقه ای سیستان و بلوچستان
1399/08/10
کارگاه آشنایی با قوانین مالی
وبینار آموزشی آشنایی با قوانین مالی
1399/07/22
ثبت نام در هشتمین دوره نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت
برگزاری هشتمین دوره نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت